2 Yếu Tố Quyết Định Đến Sự Ra Hoa Sầu Riêng

2 Yếu Tố Quyết Định Đến Sự Ra Hoa Sầu Riêng Để sầu riêng ra [...]

Sự Vận Chuyển Nước Và Dinh Dưỡng Trong Cây Trồng

Sự Vận Chuyển Nước Và Dinh Dưỡng Trong Cây Trồng Để hấp thụ nước và [...]

Làm Già Lá Bằng Hoạt Chất Phòng Trừ Nấm Bệnh

Làm Già Lá Bằng Hoạt Chất Phòng Trừ Nấm Bệnh Việc sử dụng hoạt chất [...]

Cơ Chế Hình Thành Tầng Rời Gây Rụng Lá Và Quả Sầu Riêng

Cơ Chế Hình Thành Tầng Rời Gây Rụng Lá Và Quả Sầu Riêng 1. Khái [...]

3 Lưu Ý Trước Khi Bón Phân Cho Cây Trồng

3 Lưu Ý Trước Khi Bón Phân Cho Cây Trồng 1. Độ pH đất Cây [...]

Bón Phân Qua Lá Sầu Riêng Khi Nào Là Thích Hợp?

Bón Phân Qua Lá Sầu Riêng Khi Nào Là Thích Hợp? Bón phân qua lá, [...]

Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Như Thế Nào Cho Đúng Và An Toàn

Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Như Thế Nào Cho Đúng Và An Toàn [...]