4 Nguyên Nhân Khiến Sầu Riêng Con Chậm Lớn

4 Nguyên Nhân Khiến Sầu Riêng Con Chậm Lớn Bà con đã từng gặp trường [...]

Méo Trái Sầu Riêng: Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục

Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục Tình Trạng Méo Trái Sầu Riêng Méo trái sầu [...]

Phân Biệt Cháy Lá Do Thiếu Nước Và Thán Thư Trong Giai Đoạn Làm Bông

Phân Biệt Cháy Lá Do Thiếu Nước Và Thán Thư Trong Giai Đoạn Làm Bông [...]

4 Khó Khăn Khi Sầu Riêng Xổ Nhụy Trong Tết

4 Khó Khăn Khi Sầu Riêng Xổ Nhụy Trong Tết Thời điểm sầu riêng xổ [...]

Hạn Chế Rụng Lá Trong Giai Đoạn Tạo Mầm Hoa

Hạn Chế Rụng Lá Trong Giai Đoạn Tạo Mầm Hoa Vấn đề rụng lá sầu [...]

3 Lý Do Nhà Vườn Chọn Dìu Đọt

3 Lý Do Nhà Vườn Chọn Dìu Đọt Phương pháp dìu đọt đã không còn [...]

Thời Điểm Vàng Quyết Định Chặn Đọt Hay Kéo Đọt

Thời Điểm Vàng Quyết Định Chặn Đọt Hay Kéo Đọt Thời điểm từ tháng 11 [...]

5 Sản Phẩm Tạo Mầm Hoa Sầu Riêng

5 Sản Phẩm Tạo Mầm Hoa Sầu Riêng Khi bước vào giai đoạn tạo mầm [...]

Thời Điểm Vô Lân Tạo Mầm

Thời Điểm Vô Lân Tạo Mầm Như đã biết thì bà con cần phải vô [...]

Chăm Sóc Sầu Riêng Giai Đoạn Sau Xổ Nhụy Đến Khoảng 30 Ngày

Chăm Sóc Sầu Riêng Giai Đoạn Sau Xổ Nhụy Đến Khoảng 30 Ngày Từ lúc [...]