Nhận Biết Sầu Riêng Sau Xổ Nhụy Thiếu Nước Hay Dư Nước

Nhận Biết Sầu Riêng Sau Xổ Nhụy Thiếu Nước Hay Dư Nước Sau khi hoàn [...]

Chăm Sóc Sầu Riêng Giai Đoạn Nuôi Hoa

Chăm Sóc Sầu Riêng Giai Đoạn Nuôi Hoa Chăm sóc sầu riêng giai đoạn ra [...]

6 Nguyên Tố Dinh Dưỡng Gây Vàng Gai, Bể Gai Sầu Riêng

6 Nguyên Tố Dinh Dưỡng Gây Vàng Gai, Bể Gai Sầu Riêng Trong mọi giai [...]

3 Nguyên Nhân Gây Rụng Trái Sầu Riêng Và Giải Pháp Khắc Phục

3 Nguyên Nhân Gây Rụng Trái Sầu Riêng Và Giải Pháp Khắc Phục Trong quá [...]

3 Lưu Ý Khi Chăm Sóc Dàn Lá Sầu Riêng Giai Đoạn Xiết Nước

3 Lưu Ý Khi Chăm Sóc Dàn Lá Sầu Riêng Giai Đoạn Xiết Nước Dàn [...]

Nguyên Nhân Rụng Lá Sau Khi Xịt Tạo Mầm

Nguyên Nhân Rụng Lá Sau Khi Xịt Tạo Mầm Nhằm nâng cao năng suất các [...]

Định Quán Chuẩn Bị Cơi Lá Cho Vụ Mùa Mới

Định Quán Chuẩn Bị Cơi Lá Cho Vụ Mùa Mới Một vụ mùa sầu riêng [...]

Chọn Humic Sao Cho Chuẩn?

Chọn Humic Sao Cho Chuẩn? Đối với các nhà vườn dù là trồng cây gì [...]

Sử Dụng Vôi Để Nâng pH Đất

Sử Dụng Vôi Để Nâng pH Đất 1. Tầm quan trọng của pH đất đối [...]

4 Lưu Ý Trước Và Sau Khi Sầu Riêng Xổ Nhụy

4 Lưu Ý Trước Và Sau Khi Sầu Riêng Xổ Nhụy 1. Về nước tưới [...]