Xử Lý Paclo Và Phun Tạo Mầm Cho Sầu Riêng Nghịch Vụ

Xử Lý Paclo Và Phun Tạo Mầm Cho Sầu Riêng Nghịch Vụ Sau khi nhận [...]

Sử Dụng Paclo Cho Sầu Riêng Nghịch Vụ

Sử Dụng Paclo Cho Sầu Riêng Nghịch Vụ 1. Paclo là gì? Paclo (Paclobutrazol) là [...]

Dùng Nấm Đối Kháng Trichoderma Và Chế Phẩm Vi Sinh EM1 Xử Lý Đất Sau Ngập

Dùng Nấm Đối Kháng Trichoderma Và Chế Phẩm Vi Sinh EM1 Xử Lý Đất Sau [...]

Biện Pháp Khắc Phục Sau Khi Cây Bị Ngập Lụt

Biện Pháp Khắc Phục Sau Khi Cây Bị Ngập Lụt Đối với thời tiết nước [...]

3 Lưu ý Khi Chuẩn Bị Trồng Sầu Riêng

3 Lưu ý Khi Chuẩn Bị Trồng Sầu Riêng 1. Chuẩn bị hố trồng sầu [...]

Sầu Riêng Gốc Nhớt Và Gốc Gỗ

Sầu Riêng Gốc Nhớt Và Gốc Gỗ 1. Định nghĩa sầu riêng gốc nhớt và [...]

“Mắt Cua” Mà “Mắc Cỡ” Thì “Mắc Nợ”

“Mắt Cua” Mà “Mắc Cỡ” Thì “Mắc Nợ” Trồng sầu riêng bà con nông dân [...]

Sử Dụng Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Cho Cây Sầu Riêng

Sử Dụng Chất Điều Hoà Sinh Trưởng Cho Cây Sầu Riêng Trong suốt quá trình [...]

Tầm Quan Trọng Của Canxi Và Bo Đối Với Cây Ăn Trái

Tầm Quan Trọng Của Canxi Và Bo Đối Với Cây Ăn Trái Để sinh trưởng [...]

5 Giai Đoạn Quyết Định Sự Thành Công Của Mùa Sầu Riêng

5 Giai Đoạn Quyết Định Sự Thành Công Của Mùa Sầu Riêng Theo các nghiên [...]